prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

GRAD DUBROVNIK

03mar

Javno parkiralište "Opća bolnica Dubrovnik"

Tvrtka PARKING TIM d.o.o. u mogućnosti vam je ponuditi cijeli niz svojih usluga u vezi sa savjetovanjem, upravljanjem i održavanjem nekretnina (Facility Management). PARKING TIM d.o.o. je specijalizirana tvrtka za upravljanje i održavanje nekretnina: trgovačkih centara, poslovno-stambenih zgrada, javnih garaža, parkirališta te drugih pratećih djelatnosti u Hrvatskoj. 


Nastojeći održavati kvalitetu pružene usluge u svojem poslovanju upotrebljavamo "pametne" sustave za gotovinsku i bezgotovinsku naplatu parkinga, računalno upravljanu signalizaciju, sustave dojave CO plinova i vatrodojave, cjelodnevni videonadzor te prije svega sigurnost u objektima poput garaža koristeći "noćni režim rada" kada je korištenje objektom omogućeno isključivo korisnicima.


Ujedno obraćajući posebnu pozornost na raznovrsnost sudionika u prometu, na strukturu klijenata i vremenske okvire u kojima se koriste usluge parkirališta, zadatak je tvrtke PARKING TIM d.o.o. stalno osmišljavati i unaprjeđivati parking proizvode.

Tvrtka PARKING TIM d.o.o. uz najmoderniju opremu za naplatu parkinga na parkirališnim mjestima na području Opće bolnice Dubrovnik uvela je i mogućnost plaćanja parkiranja SMS porukama (mParking broj 707008), te mobilnom aplikacijom ParkWallet za Vaš smartphone putem kreditnih kartica. Radi se o besplatnoj aplikaciji za plaćanje parkiranja putem pametnih telefona bez ikakvog troška prema mobilnom operatoru što uvelike umanjuje trošak plaćanja parkiranja. Ovim unapređenjem Grad Dubrovnik je među prvima u RH koji je uveo ovakav oblik naplate parkiranja.

Za Vas smo osigurali i povlaštene parkirne karte za pravne i za fizičke osobe, te ostale pogodnosti.

mParking 707008 - Grad Dubrovnik (otvoreno javno parkiralište "Opća bolnica Dubrovnik")


Za više informacija budite slobodni kontaktirati nas putem:

     GSM: +385(0) 91 20000 42
     Tel.(centrala): +385 (0) 51 688 400
     Fax.: +385 (0) 51 688 402
     e-mail dubrovnik


cjenik dubrovnik 2023

 

Saznaj više

Upravljanje nekretninama i održavanje

UpravljanjeBAN002

KancelarBar 980x200 004

Hamag Baner