prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

prazno--20

Facebook aplikacije su programska rješenja koja se integriraju unutar Vašeg Facebook profila. Mogućnosti su neograničene, a svrha je animiranje i zadržavanje korisnika omogućavanjem zanimljivih opcija i pružanjem dodatnih vrijednosti i usluga. I naravno, održavanje konstantne interakcije i odnosa.

Izrada Facebook aplikacija

Izrada Facebook aplikacija

Facebook je društvena mreža koja se od nastanka 2004. godine kontinuirano razvija te time izrada Facebook aplikacija i Facebook marketing učinkovito napreduju. Broj aktivnih korisnika iz dana u dan neprestano raste, a u 20 minuta se na ovoj mreži podijeli više od milijun linkova, uploada se više od dva milijuna fotografija te se komentira više od deset milijuna puta.

Mogućnosti su neograničene, a svrha je animiranje i zadržavanje korisnika omogućavanjem zanimljivih opcija i pružanjem dodatnih vrijednosti i usluga. I naravno, održavanje konstantne interakcije i odnosa. Facebook aplikacije mogu se izraditi za integraciju u stranicu, ali i za mobilne inačice istih.

Facebook aplikacije i igre su veoma efikasan marketinški alat na društvenoj mreži Facebook. Omogućavaju kreiranje raznih natječaja i igara te pružaju nove načine interakcije s korisnicima. Aplikacije i igre omogućavaju prikupljanje novih fanova, email adresa korisnika te pomažu u brendiranju i prepoznatljivosti nekog brenda.

Share this product

Portfolio Item
Web hosting
Portfolio Item
Oglašavanje
Portfolio Item
Izrada web-stranica

UpravljanjeBAN002

KancelarBar 980x200 004

Hamag Baner